Адвокатське бюро 'Рюрикович та партнери'

 

Послуги адвоката

Пропонуємо Вам наступні послуги:        Письмова та усна консультація з цивільно-правових питань.

     Аналіз і складання проектів договорів, включаючи юридичний супровід укладення, виконання та розірвання договорів;

     Консультації по операціях з нерухомістю (будинками, спорудами і нежитловими приміщеннями, земельними ділянками);

     Консультації з питань застосування норм цивільного, податкового, трудового, адміністративного, кримінального, господарського законодавства;

     Консультації з питань судового захисту;

     Консультації з питань виконавчого провадження, включаючи аналіз можливості реального стягнення або виконання рішення суду.


         Правова допомога по представництву в господарських судах.


     Аналіз представлених довірителем документів для визначення правових підстав для подачі позову чи задоволення заявлених вимог, можливості стягнення, заявлених майнових чи немайнових вимог, можливості подачі заяви про зустрічні позовні вимоги

     Підготовка процесуальних документів (претензії, позовну заяву, відзив на позов, клопотання)

      Представництво в господарському суді у справах стягнення дебіторської заборгованості, відшкодування збитків,  стягненню неустойки, повернення грошових коштів, отриманих безпідставно;

     Представництво в господарському суді у справах про виконання, зміні, розірванні договору, в тому числі договору поставки, підряду, будівельного підряду;

     Представництво в господарському суді у справах про визнання угод недійсними, застосування наслідків недійсності правочину;

     Представництво в господарському суді у справах у справах про неплатоспроможність (банкрутство);

     Представництво в господарському суді з корпоративних спорів;

     Представництво в господарському суді, по справах пов'язаних із захистом ділової репутації юридичних осіб;

     Представництво в господарському суді у справах про оскарження не нормативних актів органів державної влади, та постанов про застосування адміністративних покарань;

     Юридичний супровід виконавчого провадження.

     Підготовка та супроводження реорганізації  або ліквідації юридичної особи

     Експертиза та підготовка проектів відповідних документів (установчих документів; документів, що регулюють проведення Загальних зборів та засідань органів управління; локальних нормативних актів організації; типових контрактів із співробітниками, посадових інструкції і т.п.)

     Юридична підтримка на попередньому етапі (до придбання майна) з метою зниження ризиків втрати майна, що набувається;

     Оцінка легітимності прав на майно, що купується з урахуванням вимог акціонерного, антимонопольного законодавства, законодавства про цінні папери;

     Юридичний аналіз «історії» купованого об'єкта з метою виявлення можливих ризиків визнання угоди недійсною;

     Консультування з законодавчо встановленими процедурами, супровід процесу придбання майна.

     Розробка загальних або приватних (в залежності від ситуації) рекомендацій з ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

     Правова допомога з питань захисту інтересів платників податків.

       вивчення документів з метою  визначення обґрунтованості та законності дій та рішень податкових органів

       підготовка заперечень на акт податкової перевірки

       оскарження дій та рішень податкової служби в вищестоящий податковий орган, підготовка апеляційної скарги на рішення податкової інспекції

       підготовка процесуальних документів (позовних заяв, заперечень на позовні заяви, апеляційних, касаційних скарг) для визнання недійсними рішень податкових органів

       захист та представництво інтересів клієнта в ході судового розгляду в адміністративних судах.

       оскарження рішень адміністративних судів з податкових спорів у вищестоящих судах


          Правова допомога з судового захисту прав та інтересів громадян в судах загальної юрисдикції (по цивільних та кримінальних справах).

        

          У цивільних справах:

     Підготовка позовних заяв, заперечень на позовні заяви;

     Підготовка скарг на рішення, ухвали, постанови судів;

     Представництво та захист інтересів позивача або відповідача в суді у справах:

 • про стягнення грошових коштів за цивільно-правовими договорами
 • про відшкодування шкоди та збитків
 • про відшкодування відшкодуванняу випадку загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, (в т.ч. внаслідок ДТП, каліцтва під час виконання трудових обовязків, навчання, проходження служби)

 • захист у справах немайнового характеру, в тому числі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
 • підготовка апеляційних, касаційних скарг
 • у житлових спорах (в т.ч. визнання та припинення прав на житлове приміщення; вселення, виселення колишніх членів сім'ї власника; визначення порядку користування житловим приміщенням, зняття арешту або накладення арешту на нерухомість т.д.)

 

 • спадкових справах (в т.ч. недостойні спадкоємці, спадкування за заповітом, спадкування за законом, спори про спадщину, складання заповіту)
 • по справах у сфері сімейно-шлюбних відносин (в т.ч. розлучення,    поділ майна, стягнення аліментів, складення шлюбного контракту)

 

 

 • по справах про адміністративні правопорушення (захист під час притягнення до адміністративної відповідальності, складання скарг для оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень)
 • у трудових спорах (про поновлення на роботі, про стягнення заробітної плати, інших виплат (вихідна допомога, відпускні, відрядні ), спори про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, оскарження дисциплінарних стягнень, зміна істотних умов праці, скорочення, підготовка заяв та скарг до відповідної інспекції праці, профспілкового комітету, комісії з трудових спорів)
 • захист інтересів в судах у суперечках зі страховими компаніями (юридична експертиза договорів, відмова у виплаті страхових відшкодувань, оскарження результатів оцінки щодо визначення розміру відшкодування, захист від безпідставних претензії з боку страхової)

 

     Представництво та захист інтересів позивача або відповідача в суді апеляційної, касаційної інстанцій


          У кримінальних справах:

 • захист підозрюваних і обвинувачених під час досудового слідства та в суді
 • представництво інтересів потерпілих на досудовому слідстві та в суді
 • захист підозрюваного або допомога потерпілому у кримінальних, адміністративних, цивільних  справах по ДТП (збирання доказів, призначення  експертиз)
 • надання юридичної та психологічної допомоги свідку під час  допиту, очної ставки та інших слідчих діях на досудовому слідстві та в суді


Обновлен 10 авг 2014. Создан 09 авг 2014